Ur manligt perspektiv:
MODE & STIL

Det är viktigt med hjärtstartare!

Jag har ju redan skrivit om hur viktigt det är att lära sig hlr och första hjälpen. Det som även är viktigt att lära sig, det är att hantera en hjärtstartare! Det är allt vanligare att man får lära sig att göra det på hlr kurser av olika slag. En annan viktigt sak är dock att det behövs fler av dem! Att sådana finns ute i samhället kan vara skillnaden på liv och död för den som drabbas av hjärtstillestånd. Idag är det faktiskt väldigt många som drabbas av plötsligt hjärtstopp och som tyvärr inte har turen att befinna sig på ett sjukhus. Man räknar med att det är så många som 10 000. Av alla dem så är det väldigt få som räddas, bara cirka 500. Skulle vi placera ut flera av dessa apparater så skulle fler liv kunna räddas!

Du kan köpa en egen hjärtstartare

Det finns idag flera företag som insett att behovet av hjärtstartare är stort. Därför kan privatpersoner, företag, föreningar med flera investera i en egen. Det är inte fel om allt fler skulle göra detta! Sedan borde våra kommuner, samt regeringen kanske se till att det placeras ut fler med! De få som finns, är dock ofta på platser där det är mycket folk, som på tåg, på tågstationer, flygplatser och så vidare. I USA har man krav på att de ska finnas på bland annat kommunala platser och i federala byggnader. Här i Sverige har vi inget sådant krav. Det borde bli ändring på det!

30 Jan 2018